Странджа

str01ЗА СТРАНДЖА

Странджа планина се намира в югоизточна България и се простира между Бургаската низина, Черно море и източната част на Горнотракийската низина.

Пленителна и незабравима е гледката към Странджа, наблюдавана от нейните широки планински била. Селцата със своите пасища, ливади и малки нивички са пръснати нарядко по планинските склонове на това безбрежно зелено море. Сред него чрез живописни меандри протичат двете най-чисти реки в България – Велека и граничната Резовска.

Поради мекия си климат Странджа е много подходяща за практикуване на всички форми на туризъм и отдих.

Tук протичат едни от най-популярните български реки – Ропотамо, Велека, Дяволска, Резовска.

Ропотамо е една от известните реки у нас и може би най-популярната от черноморските. Тя извира от главното било на рида Босна недалеч от едноименния връх (454 м) и завършва чрез лимана си в Черно море недалеч от нос Св.Димитър.

 

str02ФЛОРА И ФАУНА

Природен парк Странджа е най-голямата защитена територия в Република България и е на едно от първите места сред защитените територии в Европа по биологично разнообразие. Тук се срещат около 50% от представителите на българската флора с голям брой ендемити, реликти и вписани в Червената книга редки и застрашени видове.

Символът на Странджа е странджанската зеленика, която цъфти с невероятно красиви виолетови цветчета.

 

Голямо е разнообразието и на фауната. От всички защитени територии в страната в Странджа има най-голям брой сладководни риби, влечуги, прилепи и други дребни бозайници. Животинският свят е представен от елен, глиган, чакал, костенурка, различни видове гущери, змии, жаби.

 

str03 str04

 

str05ИСТОРИЧЕСКО НАСЛЕДСТВО

Интерес представлява специфичната странджанска традиционна архитектура, запазена в с.Бръшлян – обявено за архитектурен резерват, в Малко Търново и други селища.
Богатият песенен фолклор, самобитните обреди и обичаи на местното население са съхранили в себе си езически елементи от най-дълбока древност, като нестинарския обред – игра върху жарава в селата Българи и Бродилово.